Nara

99 - *Uramaki gambero crudo, avocado e salsa al mango
99 - *Uramaki gambero crudo, avocado e salsa al mango

8pz

100 - *Uramaki gambero crudo, avocado e stracciatella
100 - *Uramaki gambero crudo, avocado e stracciatella

8pz

101 - *Uramaki gambero crudo, avocado, salmone e Philadelphia
101 - *Uramaki gambero crudo, avocado, salmone e Philadelphia

8pz

102 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare di salmone
102 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare di salmone

8pz

103 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare al tonno
103 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare al tonno

8pz

104 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare al salmone spicy
104 - Uramaki gambero cotto, avocado e tartare al salmone spicy

8pz

105 - Uramaki gambero cotto, avocado e Philadelphia
105 - Uramaki gambero cotto, avocado e Philadelphia

8pz

106 - Uramaki gambero in tempura
106 - Uramaki gambero in tempura

8pz

107 - Uramaki gambero in tempura e salsa al mango
107 - Uramaki gambero in tempura e salsa al mango

8pz

108 - Uramaki gambero in tempura, avocado e chips di patate fresche
108 - Uramaki gambero in tempura, avocado e chips di patate fresche

8pz

109 - Uramaki gambero in tempura, iceberg e kataifi
109 - Uramaki gambero in tempura, iceberg e kataifi

8pz

110 - Uramaki gambero in tempura, Philadelphia e pistacchio
110 - Uramaki gambero in tempura, Philadelphia e pistacchio

8pz

111 - Uramaki gambero in tempura, salmone e salsa teriyaki
111 - Uramaki gambero in tempura, salmone e salsa teriyaki

8pz

112 - Uramaki gambero in tempura, salmone scottato e Philadelphia
112 - Uramaki gambero in tempura, salmone scottato e Philadelphia

8pz

113 - *Uramaki gambero in tempura, iceberg, gambero crudo e stracciatella
113 - *Uramaki gambero in tempura, iceberg, gambero crudo e stracciatella

8pz